Poranění páteře

K poranění páteře může dojít v různých úrovních krku či zad a mohou být postiženy obratle, meziobratlové ploténky, mícha a míšní nervy. Nejvážnější komplikací v souvislosti s poraněním páteře je poranění míchy. V tomto případě dochází pod místem poranění k poruchám hybnosti a citlivosti.

Nejčastější příčiny zranění páteře a míchy:

 • Pád z výšky (větší výška než výška postiženého).
 • Dopravní nehoda.
 • Mnohočetná poranění.
 • Poranění hlavy a obličeje.
 • Skoky do vody po hlavě.

Jak rozpoznat poranění obratlů:

 • Bolest šíje nebo zad v místě poranění.
 • Hmatný výstupek či jiná nepravidelnost v průběhu páteře.
 • Místní pohmatová bolestivost.

Jak rozpoznat poranění míchy:

 • Ztráta kontroly nad končetinami, pohyb může být jen slabý nebo žádný.
 • Ztráta citu nebo abnormální pocity (pálení, mravenčení, pocit těžkých končetin)
  • při poranění krční míchy – postiženy horní i dolní končetiny;
  • při poranění hrudní nebo bederní míchy – postiženy dolní končetiny.
 • Ztížené dýchání.
 • Pokles krevního tlaku a zpomalení tepu.

První pomoc:

Postiženého ošetřujeme v poloze, ve kterého jsme ho našli.

Postižený při vědomí:

1. Uklidněte a povzbuďte postiženého a doporučte mu, aby se nehýbal.

2. Klekněte si za jeho hlavu, uchopte ji pevně po stranách (uši nezakrývejte) a stabilizujte hlavu v neutrální poloze – hlava s krkem a páteří v jedné rovině.

3. V této poloze udržujte hlavu až do příjezdu záchranné služby.

Postižený v bezvědomí:

1. Stabilizujte hlavu v neutrální poloze.

2. V případě potřeby uvolněte dýchací cesty: opatrně zvedejte bradu (popřípadě předsuňte dolní čelist) až se dýchací cesty zprůchodní.

3. Zkontrolujte stav dýchání.

4. Jestliže postižený nedýchá a známky oběhu nejsou patrné, zahajte umělé dýchání a nepřímou srdeční masáž.

 

Neprodleně volejte

záchrannou zdravotnickou službu

na číslo 155!