Průjezd vozidel IZS kolonou

Zákon o silničním provozu stanoví povinnosti pro řidiče, jak mají v koloně uvolnit průjezd vozidlům s právem přednosti. Řidiči jsou povinni již při zastavení v koloně na dálnici a silnici uvolnit pruh široký tři metry, a to takto:

  • Na silnici o dvou jízdních pruzích vytvoří mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh.

  • Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělicí pás.

  • Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána kromě vozidel správce pozemní komunikace a vozidla technické pomoci, sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.