Vloupání do bytu

Svůj byt či dům dobře zabezpečte.

 • Bezpečnostní dveře, zámky a závory na dveře, panoramatická kukátka.
 • Okna v přízemí zabezpečte mříží či bezpečnostními fóliemi.
 • Existuje celá řada signalizačních elektronických prostředků; volte renomovanou firmu.
 • Využijte sousedské solidarity a sami buďte pozorní k tomu, co se děje ve společných prostorách domu.
 • Na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle.
 • Mějte důležitá telefonní čísla poblíž svého telefonu.
 • Byt pojistěte.

 

Nepomáhejte zloději vlastními chybami.

 • Nezanechávejte klíče pod rohožkou, v poštovní schránce nebo na jiných „obvyklých místech“.
 • Neříkejte nikomu podrobnosti o způsobu zabezpečení vašeho bytu či rodinného domku.
 • Nechlubte se příliš svými majetkovými poměry.
 • Nezatahujte závěsy či rolety před odjezdem na delší dobu.
 • Pozor na plnou poštovní schránku (domluvte si s někým její vybírání).
 • Nikdy neotvírejte dveře za tmy, a aniž se přesvědčíte, kdo je za nimi.
 • Dobře si ověřte, koho si pouštíte do bytu (dealeři, odečty energií atd.).
 • Poučte své děti o tom, co je nebezpečné.
 • Nechte svítit – nejlépe pomocí programovatelných zásuvek (rozsvítí třeba lampičku u okna na pár hodin večer).
 • V létě upozorní na prázdný byt/dům i nezalité usychající květiny za oknem (domluvte si pravidelnou zálivku).

 

Když už ke krádeži dojde.

 • Nevstupujte do bytu v případě, že jeví známky vloupání. Hrozí možné napadení pachatelem, v lepším
 • případě narušení stop po pachateli a ztížení vyšetřování.
 • Ponechte místo činu v původním stavu a volejte policii.
 • Vodítkem pro policii i k jednání s pojišťovnou jsou fotografie všech cenných předmětů, které se v bytě
 • nacházejí (vhodné je jejich bezpečné uložení např. v bankovním sejfu společně s dalšími důležitými dokumenty – pojistnými smlouvami apod.).
 • Okamžitě zablokujte všechny platební karty, šekové knížky nebo cenné papíry.
 • Byt znovu zabezpečte (vyměňte zámky a klíče), pachatel se může vrátit dokončit dílo.