Povodně

Před povodní:

  • Včas se na svém obecním úřadě informujte, jak a kam se budete evakuovat v případě ohrožení při povodni.

Pokud Vás může povodeň ohrožovat:

  • Připravte si pytle a písek, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken.

 

Pokud je zřejmé, že Vás povodeň zasáhne:

  • Přestěhujte cenné věci do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda, a připravte se na evakuaci zvířat.
  • Připravte si evakuační zavazadlo a řiďte se pokyny k evakuaci.
  • Sledujte sdělovací prostředky.

Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte včas ohrožený prostor. Nezapomeňte na evakuační zavazadlo.

 

Po povodni:

  • Nechte si zkontrolovat stav obydlí – statiku, rozvody energií.
  • Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika. (Celou likvidaci provádějte s ochrannými prostředky.)
  • Vyčištění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.
  • Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte pomoc.
  • Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.