Umělé dýchání

Postup:

  • Postiženého uložte na záda a uvolněte dýchací cesty záklonem hlavy a zvednutím brady ukazovákem a prostředníkem.
  • Palcem a ukazovákem druhé ruky stiskněte nosní dírky postiženého.
  • Nadechněte se, otevřenými ústy překryjte ústa postiženého a vdechněte vzduch do dýchacích cest
  • postiženého.
  • Sledujte, zda se zvedá hrudník postiženého.
  • Poté oddalte ústa od postiženého a umožněte pasivní výdech.
  • Znovu se nadechněte a celý cyklus opakujte.
  • Pokračujte v resuscitaci střídáním 30 stlačení a 2 vdechy.

U malých dětí a novorozenců provádějte umělý vdech současně do nosu a úst.

V případě neochoty zachránce provádět umělé dýchání (hygienické nebo zdravotní důvody) a v případě, že není proškolen, je třeba se soustředit na kvalitní nepřímou masáž srdce.