Jak zní siréna

V ČR se používají tři signály sirén, ale pouze jeden je pro varování obyvatel.

Signál „Všeobecná výstraha“ pro varování občanů

Přehrát 1

Tón sirény

Délka tónu

Název signálu

Kolísavý

140 vteřin

Všeobecná výstraha

Varovný signál „všeobecná výstraha“ je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin – může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je poté informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Signál „Požární poplach“ pro vyhlášení poplachu jednotkám požární ochrany

Přehrát 2

Tón sirény

Délka tónu

Název signálu

Přerušovaný

60 vteřin

Požární poplach

Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény, který napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“ po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Tento signál svolává jednotky požární ochrany.

Signál „Zkouška sirén“

Přehrát 3

Tón sirény

Délka tónu

Název signálu

Nepřerušovaný

140 vteřin

Zkouška sirén

Ověřování provozuschopnosti systému varování se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin v poledne akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).

V případě mluvících sirén uslyšíte také hlášení:

„ZKOUŠKA SIRÉN“.