Zotavovací poloha

Jejím cílem je zajistit průchodnost dýchacích cest, umožnit volné dýchání, vyčištění horních dýchacích cest a zamezit případnému vdechnutí zvratků.

1. Sejměte postiženému brýle.

2. Poklekněte vedle postiženého, obě jeho nohy jsou rovně nataženy.

3. Paži blíže k zachránci ohněte do pravého úhlu vůči trupu a natočte v lokti dlaní vzhůru.

4. Položte protilehlou paži na hrudník postiženého a přidržte jeho ruku proti tváři.

5. Druhou rukou uchopte protilehlou dolní končetinu nad kolenem a postiženého zvolna otočte.

6. Ruku postiženého položte pod tvář k zajištění záklonu hlavy.

Zotavovacipoloha