Dopravní nehoda

Dopravní nehoda je událost v provozu na komunikacích, při níž došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

Povinnosti řidiče, který měl účast na dopravní nehodě:

 • Neprodleně zastavte vozidlo a vypněte motor.
 • Zajistěte místo nehody (výstražným trojúhelníkem, blikajícím světlem), oblečte si reflexní vestu.
 • Zjistěte, zda dopravní nehodou nebyla způsobena zranění dalším účastníkům nehody. V případě potřeby poskytněte adekvátní pomoc.
 • Zdržte se požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek po nehodě.
 • Je-li nutno z důvodu obnovy provozu vozidel hromadné dopravy odstranit vozidla, nečiňte to bez označení jejich postavení na vozovce; v ostatních případech vozidla nepřemisťujte.
 • Je dobré místo nehody a poškozená auta vyfotografovat a nakreslit si plánek nehody.
 • Prokažte si s dalšími účastníky nehody svoji totožnost; je to zákonná povinnost.
 • K dokumentaci průběhu nehody za účelem rychlejšího vyřízení náhrady škody vyplňte údaje obsažené v „Záznamu o dopravní nehodě“ (v příloze, strana 102). Je vhodné vyplnit i v případě, kdy se k nehodě nemusí přivolat Policie ČR.
 • Přivolání Policie ČR na místo dopravní nehody je povinné, pokud:
  • při dopravní nehodě došlo ke zranění nebo usmrcení osoby nebo škodě na jednom vozidle
  • při dopravní nehodě vznikla škoda třetí osobě (např. vozidlo zapůjčené, nebo škoda na jiném majetku, např. na sloupu veřejného osvětlení, a majitel není na místě nehody);
  • je spor mezi účastníky dopravní nehody o výši škody, spor o zavinění nehody.