Evropská tísňová linka 112

  • Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112 – je zavedeno ve všech členských státech EU včetně ČR.
  • V ČR je tísňová linka 112 svedena k Hasičskému záchrannému sboru ČR do „telefonních center tísňového volání 112“. Tato technologie propojuje základní složky integrovaného záchranného systému.
  • Operátoři tísňové linky 112 v ČR mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní stanice volajícího či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání.
  • Operátoři obsluhující linku 112 v ČR jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině.
  • Z mobilního telefonu se dá dovolat na linku 112 i v případě, že na daném místě není pokrytí signálu vašeho operátora. Musí však být dostupný signál jakéhokoliv jiného operátora.
  • Na linku 112 lze volat z jakéhokoliv telefonního přístroje. Z mobilního telefonu lze volat i v případě nulového kreditu a ve většině států EU i bez SIM karty.
  • V zahraničí je při volání na linku 112 nutné znát alespoň základní pojmy v angličtině.