Úžeh (sluneční úžeh)

Je zvláštní formou přehřátí, způsobeného přímým slunečním žárem především na nekrytou hlavu a působením infračervené a ultrafialové složky slunečního záření na kůži.

Příznaky:

Jsou shodné s ostatními příznaky přehřátí. Nápadné jsou často kruté bolesti hlavy, zvracení a někdy i křeče.

První pomoc:

  • Přesuňte postiženého do stínu a uvolněte mu oděv.
  • Postiženého při vědomí ošetřujte v polosedě nebo v poloze, která mu vyhovuje, s podloženými zády i hlavou.
  • Přikládejte mu studené obklady na hlavu, krk a končetiny.
  • Pokud nezvrací, podávejte mu studené nápoje.
  • Při bezvědomí postupujte stejně jako u úpalu.