Desatero bezpečné jízdy na kole

Při dodržování všech těchto zásad se sníží velké nebezpečí zranitelnosti cyklistů na silnici.

  • Jezděte co nejvíce u pravého okraje silnice a stále sledujte pozorně provoz okolo sebe.
  • Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout.
  • Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jednom jízdním kole. Nevozte předměty, které by mohly někoho zranit.
  • Své úmysly dávejte najevo včas a tak, aby je ostatní řidiči i chodci jednoznačně pochopili.
  • Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům provozu. Nezdržujte provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům.
  • Tam, kde je hustý provoz, sestupte raději z kola a veďte jej po chodníku.
  • Na „zebře“ i při odbočování vpravo nebo vlevo dejte přednost přecházejícím chodcům.
  • Respektujte pokyny policistů, světelných signálů a dopravních značek.
  • Při jízdě si chraňte hlavu před zraněním cyklistickou přílbou (povinnost ze zákona pro osoby mladší 18 let).
  • Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo včetně jeho výbavy. Silniční zákon v úvodních ustanoveních vymezuje za účastníka silničního provozu cyklistu. Jízdní kolo pak jako nemotorové vozidlo s povinnostmi stanovenými zákonem.