Požáry

V případě vypuknutí požáru v objektu, kde se právě nacházíte (bydlíte), zachovejte klid.

 • Prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby, pokud ano, snažte se je zachránit. Pokud se vám to nepodaří, zapamatujte si, kde se nacházejí, bude to cenná informace pro hasiče.
 • Požár uhaste dostupnými prostředky a provádějte opatření k zamezení jeho šíření (např. zastavte přívod plynu, vypněte elektrický proud, uzavřete dveře, odstraňte hořlavé kapaliny).
 • Varujte ostatní, např. voláním „hoří“.
 • Co nejdříve volejte tísňovou linku 150 nebo 112 a ohlaste požár, nebo ohlášením pověřte jinou osobu.
 • Neodvětrávejte prostory, v nichž hoří. Přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje.
 • Opusťě dům nebo se evakuujte v souladu s požárním evakuačním plánem objektu:
  • chraňte si tělo, nejlépe namočením oděvu, a dýchací cesty namočeným ručníkem, pokud je evakuační cesta zakouřená;
  • vezměte si nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně)
  • snažte se pomoci těm, kteří si pomoci nemohou (staří lidé, děti, imobilní osoby, sluchově nebo zrakově postižení).
 • Zajistěte odstranění překážek, které mohou omezit zásah jednotek požární ochrany a dalších záchranných jednotek (odstranění zaparkovaných vozidel, otevření vjezdových vrat a závor apod.).
 • Poskytněte pomoc hasičům (sdělte potřebné informace nebo dělejte úkony podle požadavku hasičů).
 • Při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici jednotkám požární ochrany k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu.