Ukrytí

Se provádí při úniku chemických nebo jiných otravných, životu a zdraví nebezpečných látek.

Jak ukrytí provést:

  • Zavřít a utěsnit dveře, okna a další otvory do domu.
  • Dát mokrý hadr pod dveře.
  • Neschovávat se do sklepa, kde by se mohly držet
  • těžké plyny.
  • Sledovat rozhlas, televizi a vyčkat dalších příkazů.

V blízkosti jaderných elektráren je nutno řídit se příručkou, která je vydávána obyvatelstvu v zóně havarijního plánování v souladu s vnějším havarijním plánem (ukrytí, jodová profilaxe a evakuace).