Dětská šikana

Šikana může mít formu fyzické i slovní agrese a zastrašování, krádeže a ničení věcí oběti.

Jak mají rodiče postupovat a co mohou při podezření na šikanu dělat:

  • Vždy svým dětem naslouchejte a nezlehčujte, co vám vyprávějí. Snažte se přesně zjistit, co se dělo.
  • Především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho straně, má vaši plnou podporu a může se spolehnout na vaši ochranu.
  • Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou zátěž a informujte ho, jak se vyhnout nebezpečným situacím.
  • Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo. Jednejte bez prodlení sami.
  • V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s předpokládanými útočníky.
  • Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně, např. na třídní schůzce; možná nebudete sami.
  • Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte do jiné třídy, popřípadě školy. Zkuste si ověřit poměry, které vládnou na jiné škole.
  • Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, obraťte se na příslušný školský úřad nebo na školní inspekci.
  • Podáváte-li písemnou žádost nebo stížnost, uschovejte si její kopii.
  • Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou záležitost pouze telefonicky.

V případě důvodného podezření na páchání trestné činnosti na vašem dítěti informujte neprodleně policii.