Krvácení

je chorobný stav, kdy krev uniká různou rychlostí porušenou cévní stěnou mimo krevní řečiště. Podle směru dělíme krvácení na zevní a vnitřní.

 

Zevní krvácení

Krvácení malého rozsahu – drobné, povrchní, řezné, tržně zhmožděné rány, zpravidla nepostihují větší cévní kmeny; krev volně vytéká.

První pomoc:

  • Palcem očistěte pouze okolí rány od hrubých nečistot, ránu nevyplachujte, neodstraňujte tvořící se krevní sraženiny ani uvízlá cizí tělesa;
  • na ránu přiložte sterilní mul a zajistěte ji obvazem;
  • v případě nutnosti zajistěte odborné ošetření.

 

Krvácení velkého rozsahu – poraněné místo se rychle zalévá krví (vystřikující nebo rychle proudící). Většinou jde o krvácení tepenné nebo smíšené.

První pomoc:

Masivní zevní krvácení vyžaduje okamžité a rozhodné jednání s cílem zastavit krvácení, a to - stlačením krvácející cévy přímo v ráně (prsty v rukavicích, tamponem, čtvercem, případně rukou postiženého).

Tím získáte čas, uklidníte se a ujasníte si nejvhodnější způsob zastavení krvácení, kterým je přiložení tlakového obvazu na ránu.

Dále:

  • proveďte orientační vyšetření a další ošetření postiženého;
  • zajistěte trvalou kontrolu již zastaveného krvácení;
  • začněte s protišokovými opatřeními;
  • zajistěte co nejrychleji odbornou pomoc - volejte 155!

 

Vnitřní krvácení

Je velmi nebezpečné, protože je můžeme posuzovat především podle nepřímých příznaků, které se mohou vyvíjet nenápadně a projeví se až vznikem šokového stavu. Vyžaduje neodkladnou aktivaci zdravotnické záchranné služby a urychlený transport k odbornému ošetření.

Neprodleně volejte zdravotnickou záchrannou službu na číslo 155!