Podezřelé zavazadlo

Může se stát, že v prostředku hromadné dopravy, na nádraží, čekárně nebo zastávce městské dopravy, ve volném prostoru, u domu, v parku apod. uvidíte podezřelý předmět – zavazadlo, ke kterému se nikdo nehlásí a u něhož dojdete k názoru, že by mohlo být nebezpečné. Jak v takové situaci postupovat?

  • Zavazadlo neotvírejte ani nepřemisťujte, mohlo by dojít k výbuchu, šíření nebezpečných látek nebo ke ztrátě kriminalistických stop.
  • Nesnažte se tento podezřelý předmět poškodit nebo otevřít jeho obal.
  • Na podezřelý předmět upozorněte i ostatní osoby ve svém okolí.
  • Věřte vyobrazeným symbolům na případném obalu předmětu.
  • V případě, že cestuje hromadnou přepravou, ohlaste nález pracovníkovi hromadné přepravy.
  • Volejte tísňovou linku 112.