Umělé dýchání

Postup při umělém dýchání:

  • Postiženého uložte na záda a uvolněte dýchací cesty záklonem hlavy a zvednutím brady ukazovákem a prostředníkem.
  • Palcem a ukazovákem druhé ruky stiskněte nosní dírky postiženého.
  • Nadechněte se, otevřenými ústy překryjte ústa postiženého a vdechněte vzduch do dýchacích cest
  • postiženého.
  • Sledujte, zda se zvedá hrudník postiženého.
  • Poté oddalte ústa od postiženého a umožněte pasivní výdech.
  • Znovu se nadechněte a celý cyklus opakujte.
  • U dospělých dýchejte frekvencí 8–10 vdechů za minutu (u dospělého = dechový objem objemu klidného vdechu).
  • U novorozenců dýchejte frekvencí 8-10 vdechů za minutu malým objemem (objem dutiny ústní).

Pokud se nedaří umělý vdech ústy (při správném záklonu hlavy, zvednutí brady a po kontrole dutiny ústní), pokračujte v umělém dýchání nosem. U malých dětí a novorozenců provádějte umělý vdech současně do nosu a úst.

V případě neochoty zachránce provádět umělé dýchání (hygienické nebo zdravotní důvody) je třeba se soustředit na kvalitní nepřímou masáž srdce.