Jak volat tísňovou linku

Při volání na tísňovou linku buďte struční, ale věcní, a informujte:

  • Co se stalo a jakého rozsahu událost je (popis události, co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených).
  • Kde přesně se událost stala (např. adresa – okres, obec, ulice, číslo popisné nebo orientační, nebo číslo silnice, kilometr, směr jízdy, popřípadě bližší určení ve volném terénu - orientační body).
  • Své jméno a místo, odkud voláte.
  • Pak odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky.
  • Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů, např. příjezdové trasy.