Ztráta, krádež dokladů

Čím rychleji budete konat a řídit se těmito radami, tím menší šanci dáváte zloději nebo eventuálnímu nálezci ke zneužití.

 

Co dělat v případě krádeže?

 • Pokud zjistíte, že vám chybí platební karty, ihned si zajistěte jejich blokaci.
 • Co nejdříve blokujte občanský průkaz, eventuálně cestovní pas.
 • V případě krádeže klíčů od bytu okamžitě vyměňte zámek u dveří.

 

Kde nahlásit ztrátu nebo odcizení?

 • Ztrátu následujících dokladů nahlaste kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v hl. m. Praze kterémukoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Odcizení (nikoli ztrátu) hlaste Policii České republiky.

  -       Občanský průkaz

  -       Řidičský průkaz

  -       Cestovní pas

  -       Osvědčení o registraci vozidla

 • Platební karty – stačí bance nahlásit telefonicky – spojení na peněžní ústav mějte stále sebou

 • Průkaz pojištěnce – ztrátu nahlaste u zdravotní pojišťovny, kde jste pojištěni – postačí telefonické oznámení

 

Jak předejít riziku krádeže?

 • Nenoste všechny doklady a peníze pohromadě. Ukládejte si je odděleně.
 • Zapište si všechna důležitá telefonní čísla. Nespoléhejte na paměť mobilního telefonu.
 • Nepište si PIN na kartu ani papírek uložený u karty nebo v peněžence.
 • Dávejte si pozor na své věci, zejména v prostředcích MHD a místech většího výskytu lidí; nenechávejte je bez dozoru.
 • Nenoste peníze a jiné ceniny v zadních kapsách batohu a v taškách přes rameno.
 • Peněženku nenechávejte na vrchu své kabelky.
 • Vaše vozidlo není bezpečným úkrytem.
 • Kabelku noste pokud možno u těla, využívejte různých zapínání a zdrhovadel.