Zlomeniny

Zlomenina může být stabilní, konce zlomené kosti se nepohybují, nebo nestabilní, kdy se konce zlomené kosti mohou posunout a poškodit přilehlé cévy, nervy a vnitřní orgány. Většina zlomenin má nad místem poranění neporušený kožní kryt – zavřené zlomeniny. V případě, že konec kosti pronikl kožním krytem, jedná se o otevřenou zlomeninu. Zlomeniny tohoto typu jsou spojeny s rizikem infekce.

Jak rozpoznat zlomeninu:

  • Deformace, otok a pohmoždění v místě zlomeniny.
  • Bolest a obtížný/nemožný pohyb poraněnou částí těla.
  • Zkrácení, ohnutí, nepřirozená poloha nebo tvar končetiny.
  • Tření konců zlomenin o sebe je někdy slyšet nebo je hmatné.
  • Event. vyčnívající kost z rány.

První pomoc:

1. V případě otevřené zlomeniny překryjte ránu a vyčnívající kost sterilními čtverci gázy.

  • při zlomenině horní končetiny ji při vlastním transportu pouze přidržte
  • při zlomenině dolní končetiny ji pouze přidržte u dolní končetiny

2. Volejte záchrannou zdravotnickou službu na číslo 155.

3. Do příjezdu záchranné služby kontrolujte prokrvení končetiny za obvazem. 

4. V případě potřeby zahajte protišoková opatření.