Šok a pravidlo 5T

Šok je život ohrožující stav, kdy v důsledku selhávání krevního oběhu dochází k nedostatečnému prokrvení tkání a ke snížení obsahu kyslíku.

Příčiny šoku:

 • Těžká ztráta krve.
 • Ztráta jiných tělesných tekutin, popáleniny, zvracení, těžké průjmy.
 • Selhání srdce jako pumpy – rozsáhlý infarkt.
 • Alergický šok.
 • Předávkování léky či drogami.
 • Poranění páteře a míchy.

Příznaky

Na počátku:

 • Zrychlený puls.
 • Kůže bledá, chladná, lepkavý pot.

Rozvinutý šok:

 • Šedomodré zbarvení rtů.
 • Slabost, závrať, žízeň.
 • Zrychlené povrchní dýchání.
 • Slabý nitkovitý puls.
 • Neklid, agresivita.
 • Zívání, lapavé dýchání.
 • Bezvědomí.

Konečná fáze šoku:

 • Zástava oběhu a dýchání.

První pomoc:

1. Ošetřete každou možnou příčinu šoku, kterou rozpoznáte (krvácení, popáleniny).

2. Zabraňte tepelným ztrátám (uložte nemocného na pokrývku, přikryjte ho).

3. Uložte postiženého vleže, nohy mírně zvednuté nebo do polohy, která postiženému vyhovuje. 

4. Uvolněte těsný oděv kolem krku, hrudníku a pasu.

5. Sledujte a zaznamenávejte stav životních funkcí (vědomí, dýchání, oběh).

6. V případě potřeby neodkladně zahajte umělé dýchání a nepřímou masáž srdce.

Neprodleně volejte zdravotnickou záchrannou službu na číslo 155!

 

Pravidlo 5T

TICHO

Postiženého uklidníme a slovně udržujeme

s postiženým kontakt

TIŠIT BOLEST

Správné ošetření poranění, fixace postižené

části těla

TEPLO

Snažíme se zabránit tepelným ztrátám

a udržet tepelné optimum

TEKUTINY

Nepodáváme; postiženým, kteří pociťují

palčivou žízeň, zvlhčujeme rty a jazyk

studenou vodou, čajem s citronem apod

TRANSPORT

Neodkladně voláme zdravotnickou záchrannou

službu (155)