Úraz elektrickým proudem

Úraz elektrickým proudem bývá častou příčinou:

  • Náhlé smrti v důsledku zástavy oběhu a dušení.
  • Mnohočetných poranění (popáleniny, zlomeniny, traumatické amputace, vnitřní krvácení).

První pomoc:

1. krok: Přerušení působení elektrického proudu!

  • vypnutí elektrického proudu;
  • zrušení kontaktu postiženého s elektrickým vedením.

2. krok: Nepřímá masáž srdce a umělé dýchání (v případě zástavy oběhu).

  • oživování musí být důrazné. I po prodloužené zástavě základních životních funkcí je možná jejich obnova bez komplikací.

3. krok: Ošetření komplikujících poranění.

!POZOR!

  • Zásadně dbejte na bezpečnost zachránce!
  • udržujte bezpečnou vzdálenost od zdroje elektrického proudu;
  • Neprodleně volejte 155!
  • zajistěte vypnutí vysokého napětí jen odborníkem, který má příslušné oprávnění.