Úraz elektrickým proudem

Úraz elektrickým proudem bývá častou příčinou:

  • Náhlé smrti v důsledku zástavy oběhu a dušení.
  • Mnohočetných poranění (popáleniny, zlomeniny, traumatické amputace, vnitřní krvácení).

První pomoc:

1. krok: Zásadně dbejte na bezpečnost zachránce!

  • udržujte bezpečnou vzdálenost od zdroje elektrického proudu ;
  • přerušte působení elektrického proudu (vytažení z elektrické sítě, shození pojistek) nebo zajistěte odborné odpojení (např. u vysokého napětí) 

2. krok: Nepřímá masáž srdce a umělé dýchání (v případě zástavy oběhu).

  • oživování musí být důrazné. I po prodloužené zástavě základních životních funkcí je možná jejich obnova bez komplikací.

3. krok: Ošetření dalších komplikovaných poranění.

4. krok: Neprodleně volejte 155!