Policie

Státní policie

Kdy volat policii?

Když jste obětí nebo svědky trestného činu, je ohrožena bezpečnost osob a majetku, veřejného pořádku, anebo máte podezření na jakoukoliv formu terorismu.

Volat můžete i v případech, kdy jste svědky korupce nebo závažné hospodářské trestné činnosti.

 

Obecní (městská) policie

V obci, kde je zřízena, přispívá v místních záležitostech k zajištění veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o Obecní policii.

156