Blackout

CO JE BLACKOUT        

BLACKOUTEM označujeme rozsáhlý a neplánovaný výpadek elektrické energie postihující významnou část nebo celou ČR, případně i okolní státy vzájemně propojené elektrizační soustavou. Může trvat řádově několik hodin až dnů.

! V prvních hodinách po rozsáhlém výpadku elektrické energie bude záležet především na tom, jak jste připraveni vzniklou situací řešit VY SAMI vlastními silami !


Elektrická energie, plyn

JAK SE PŘIPRAVIT

 • počítejte již při výstavbě (rekonstrukci) obydlí  s možností připojení náhradního zdroje elektrické energie (elektrocentrály) - tuto otázku řešit vždy s odborníky,
 • udržujte zásobu pohonných hmot pro provoz náhradního zdroje elektrické energie,
 • udržujte nabité záložní zdroje pro dobití mobilu, tabletu nebo notebooku.

 CO NEBUDE FUNGOVAT

 • všechny přístroje v domácnosti závislé na elektrické energii, včetně plynových,
 • osvětlení (včetně osvětlení společných prostor v činžovních domech a pouliční osvětlení),
 • výtahy (nebezpečí uvíznutí osob),
 • bezpečnostní systémy,
 • obchody bez záložního zdroje elektrické energie, v omezeném provozu mohou fungovat obchody se záložním zdrojem energie,
 • omezení provozu předškolních a školních zařízení (pravděpodobně bude nutno zajistit bezpečný návrat dětí domů).

CO DĚLAT A CO NEDĚLAT

 • odpojte všechna elektrická zařízení,
 • zavřete plynové spotřebiče,
 • zprovozněte a nalaďte rádio na baterie, v mobilu, autorádio na regionální stanice,
 • šetřete nabité záložní zdroje pro provoz mobilu, případně tabletu nebo notebooku,
 • přijměte opatření k ochraně vlastního majetku.

 

POTRAVINY, PITNÁ VODA

JAK SE PŘIPRAVIT

•             mějte v zásobě balenou pitnou vodu a trvanlivé potraviny (např. konzervy, paštiky, rýži, těstoviny, trvanlivé mléko, sušenky, čokoládu, oříšky, energetické tyčinky, cukr, med, sirup, zmrazené pečivo) nejméně na 3 dny pro všechny členy domácnosti, včetně domácích mazlíčků,

•             mějte k dispozici funkční přenosný campingový plynový vařič nebo vařič na tuhý líh,

•             mějte k dispozici peníze v hotovosti.

CO NEBUDE FUNGOVAT

•             ztížená možnost nákupu potravin a balené pitné vody (omezený provoz obchodů, nefunkční pokladny a elektronický vstup do velkých prodejen, nemožnost platit platební kartou),

•             standardní způsob tepelné úpravy potravin,

•             omezení dodávek a čerpání pitné vody ze studní,

•             zařízení hromadného stravování (restaurace, závodní a školní jídelny, …).

CO DĚLAT A CO NEDĚLAT

•             využijte k nákupu potravin malé prodejny,

•             zásobte se pitnou vodou s ověřenou kvalitou vody,

•             přesuňte část potravin z mrazáku do lednice pro udržení její nízké teploty, v zimě krátkodobě za okno nebo na balkón; lednici zbytečně neotvírejte,

•             nekonzumujte rozmrazené rychle se kazící potraviny ponechané volně déle než 2 hodiny a potraviny skladované nad 6°C ponechané volně déle než 4 hodiny,

•             využijte k ohřevu jídla v rodinných domech i krb, krbová kamna, na pozemku ohniště.

INFORMACE, KOMUNIKACE, ZÁCHRANNÉ SLOŽKY

JAK SE PŘIPRAVIT

•             zajistěte si rádio na baterie k získávání informací,

•             pořiďte si záložní zdroje pro provoz mobilu,

•             zajímejte se o možnosti, jak budou v okolí vašeho bydliště poskytovány informace.

CO NEBUDE FUNGOVAT

•             omezení přístupu k informacím z televize, rádia, internetu, sociálních sítí,

•             pravděpodobně bude po několika hodinách nedostupný mobilní signál, internet, pevné linky,

•             nastanou problémy s tísňovým voláním (112, 150, 155, 158) a dojezdovými časy záchranných složek.

CO DĚLAT A CO NEDĚLAT

•             informace získáte na obecním úřadu a jeho vývěsní desce, v místním rozhlase, z autorádia, rádia na baterie, od sousedů a známých,

•             nevolejte na tísňová volání záchranných složek s cílem získat informace,

•             základny záchranných složek slouží do obnovení telefonického spojení jako ohlašovny tísňových událostí,

•             vyvarujte se jakéhokoliv rizikového jednání vyžadujícího zásah záchranných složek,

•             snižte pro šetření zdroje mobilu jas displeje, vypněte modul GPS, infraport, bluetooth, využívejte pouze wi-fi, pokud je dostupná,

•             podělte se o získané informace se sousedy.

 

POHONNÉ HMOTY, DOPRAVA

JAK SE PŘIPRAVIT

•             mějte v kanystru zásobu pohonných hmot

(doporučuje se jeden kanystr o objemu 20 litrů),

CO NEBUDE FUNGOVAT

•             světelná signalizační zařízení (křižovatky, železniční přejezdy),

•             dopravní prostředky závislé na dodávce elektrické energie (vlaky, trolejbusy, tramvaje),

•             čerpací stanice bez záložního zdroje.

CO DĚLAT A CO NEDĚLAT

•             dbejte zvýšené opatrnosti na křižovatkách, železničních přejezdech a při jízdě ve večerních a nočních hodinách,

•             umožněte průjezd zasahujících záchranných složek, pracovníků energetických společností,

•             omezte užívání automobilu a dopravních prostředků na nejnutnější míru (využijte spíše kolo nebo přesun pěšky),

•             plánujte se sousedy nebo s rodinnými příslušníky společný rozvoz na nejnutnější místa (nemocnice, pohotovostní lékárny, …),

•             získejte informace o provozuschopných čerpacích stanicích pro veřejnost,

•             čerpejte pohonné hmoty pouze na čerpacích stanicích vyhrazených pro veřejnost.

 

SVĚTLO, TEPLO, HYGIENA

JAK SE PŘIPRAVIT

•             mějte k dispozici svítilny, nejlépe s LED diodou, s funkčním zdrojem (baterky, „čelovky“),

•             mějte jako krajní opatření zásobu svíček,

•             mějte připravenou variantu odjezdu na chalupu (chatu), případně k příbuzným a známým, kde lze topit tuhými palivy, využít užitkovou vodu ze studny, potoka.

CO NEBUDE FUNGOVAT

•             osvětlení včetně společných prostor bytových domů,

•             pouliční osvětlení,

•             topení v bytech a domech (včetně plynového vytápění),

•             omezení hygieny - nedostatek vody na mytí, problémy se splachováním a zajištěním úklidu,

•             odvoz komunálního odpadu. 

CO DĚLAT A CO NEDĚLAT

•             používejte ke svícení svítilny, „čelovky“, světlo z kola, výjimečně displej mobilu nebo tabletu,

•             svíčky používejte ke svícení jen výjimečně a vždy pod dozorem,

•             držte v chladných měsících teplo co nejdéle: omezte větrání, ucpěte všechny škvíry u oken a dveří,

•             využijte teplé (zimní) oblečení,

•             sbírejte v případě deštivého počasí dešťovou vodu a využijte ji jako vodu užitkovou,

•             omezte produkci odpadu na minimum.

 

ZDRAVOTNÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE, ÚŘADY

JAK SE PŘIPRAVIT

•             mějte k dispozici zásobu užívaných léků,

•             mějte po dohodě s rodinnými příslušníky promyšlenou přepravu a péči o příbuzné dlouhodobě umístěné ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení.

CO NEBUDE FUNGOVAT

•             lékárny vyjma pohotovostních lékáren v nemocnicích,

•             omezení poskytování zdravotnických služeb ve všech oborech (ambulantní péče, stomatologická péče, atd.), včetně vydávání předpisů na léky,

•             omezení provozu zdravotnických a sociálních zařízení, případně jejich uzavření,

•             v omezeném provozu budou fungovat úřady.

CO DĚLAT A CO NEDĚLAT

•             zajistěte na výzvu zdravotnického nebo sociálního zařízení převoz příbuzných do domácí péče,

•             vyčkejte na informace o dostupnosti a zajištění zdravotnické péče; zdravotnická zařízení využívejte pouze v případech ohrožení na zdraví a životě,

•             projevte zájem nebo upozorněte záchranné složky nebo obecní úřad na o samotě žijící přestárlé, zdravotně postižené a nemocné spoluobčany ve vašem okolí,

•             odložte, pokud to je možné, návštěvu úřadu k vyřízení úředních záležitostí; informace o provozu získáte na úřední desce, podatelně nebo informační službě úřadu.

 

OBNOVA DODÁVEK ELEKTRICKÉ ENERGIE

•             zapněte nejdříve nejnutnější přístroje (lednice, osvětlení, topení) s cílem nepřetížit síť,

•             nezapínejte z důvodu možného přetížení sítě energeticky náročné spotřebiče, které nejsou nezbytné pro zajištění okamžitých životních potřeb (pračku, myčku, sušičku, žehličku),

•             plynové spotřebiče, pokud byly mimo provoz, začněte používat až po návštěvě pracovníka plynárenské společnosti nebo po ověřené informaci o jejich možném používání,

•             zkontrolujte nastavení všech elektronických a bezpečnostních zařízení, ovládacích prvků vytápění, atd.,

•             nechte odtéct vodu z vodovodního řadu a používejte ji jako pitnou až po ověřené informaci o její nezávadnosti,

•             zlikvidujte znehodnocené potraviny,

•             doplňte zásoby potravin, balené pitné vody, léků a dalších životně důležitých potřeb,

•             mějte na paměti, že se výpadek elektrické energie může opakovat, proto nezapomeňte dobít zdroje v mobilu, tabletu, notebooku, power banku,

•             uvědomte o obnovení dodávek elektrické energie i vaše okolí,

•             sledujte z dostupných informačních zdrojů (televize, rádio, místní rozhlasy, internet, atd.) další vývoj situace a pokyny krizových orgánů, záchranných složek, distribučních společností a dalších subjektů řešících nastalou situaci.