Nepřímá masáž srdce

  • Zahajujeme při bezvědomí a nenormálním nebo žádném dýchání.
  • Postiženého uložte na záda na rovnou tvrdou podložku, odstraňte předměty zpod hlavy a poklekněte vedle postiženého.
  • Přiložte dlaň (zápěstní hranu dlaně) do středu hrudní kosti, jde-li o dospělého druhou ruku položte na ni a prsty obou rukou sepněte. U dětí do 1 roku přiložte ukazovák a prostředník na dolní 1/3 hrudní kosti.
  • Nataženými pažemi stlačujte hrudní kost u dospělých o 5-6 cm a u dětí o 1/3 výšky hrudníku od podložky.
  • Každé stlačení musí být vystřídáno uvolněním, obě fáze jsou stejně dlouhé 1:1.
  • Mezi jednotlivými stlačeními hrudníku zůstávají ruce přiloženy na hrudník.
  • Frekvence stlačení hrudníku je 100-120 za minutu.
  • Masáž u dospělých provádějte oběma rukama, u dětí jednou nebo oběma rukama (podle velikosti) a u novorozenců a dětí do 1 roku dvěma prsty (ukazovákem a prostředníkem).