Úpal (přehřátí)

Úpal je porucha tepelné regulace, kdy tvorba tělesného tepla převýší jeho výdej a dochází k přehřátí organismu.

Nečastější příčiny

Pobyt v horkém prostředí se zvýšenou vlhkostí, zvýšená fyzická zátěž, nedostatečný příjem tekutin a následně snížené pocení, nepřiměřený oděv, užití drog (EXTÁZE apod.).

Příznaky:

Celková slabost, bolest hlavy, žízeň, závratě, žaludeční nevolnost, zvracení, suchá, horká kůže, horečka (až nad 40 °C), rychlý tep, zrychlené dýchání, porucha orientace, křeče, ztráta vědomí, zástava dýchání a oběhu.

První pomoc:

  • Rychle ochlaďte postiženého – uložte ho do chladného prostředí, odstraňte oděv.
  • Dejte mu chladný zábal na celé tělo, osprchujte ho chladnou vodou; na hlavu, nad průběh krkavic, nad játra a do třísel přikládejte vaky s ledem.
  • Pokud je postižený při vědomí a nezvrací, podávejte po malých dávkách studené a slané nápoje.
  • V případě bezvědomí postiženému zakloňte hlavu a sledujte vitální funkce.
  • Při bezvědomí a nenormálním nebo chybějícím dýchání zahajte nepřímou masáž srdce a umělé dýchání.
  • Vždy neprodleně volejte linku 155!