Úpal (přehřátí)

Úpal je porucha tepelné regulace, kdy tvorba tělesného tepla převýší jeho výdej a dochází k přehřátí organismu.

Nečastější příčiny

Pobyt v horkém prostředí se zvýšenou vlhkostí, zvýšená fyzická zátěž, nedostatečný příjem tekutin a následně snížené pocení, nepřiměřený oděv, užití drog (EXTÁZE apod.).

Příznaky:

Celková slabost, bolest hlavy, žízeň, závratě, žaludeční nevolnost, zvracení, suchá, horká kůže, horečka (až nad 40 °C), rychlý tep, zrychlené dýchání, porucha orientace, křeče, ztráta vědomí, zástava dýchání a oběhu.

První pomoc:

  • Ochlaďte postiženého – uložte ho do chladného prostředí, odstraňte oděv.
  • Dejte mu chladný zábal na celé tělo, osprchujte ho chladnou vodou;
  • Pokud je postižený při vědomí a nezvrací, podávejte po malých dávkách studené a rehydratační nápoje.
  • V případě bezvědomí postiženému zakloňte hlavu a sledujte vitální funkce.
  • Při bezvědomí a nenormálním nebo chybějícím dýchání zahajte nepřímou masáž srdce a umělé dýchání.
  • V případě poruchy vědomí nebo zhoršení stavu navzdory poskytnuté pomoci neprodleně volejte linku 155!