VTTC
Identifikační kód projektu: VI20152020006
Název projektu v původním jazyce: Výcvikový trenažer typových činností
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR
Program: VI - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015 - 2022
Příjemce: Centrum pro bezpečný stát z.s.
Období řešení projektu: 1.12.2015 – 30.11.2020
Řešitel projektu: Ing. Zdeněk Rathauský, MBA
(státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3487784)
Celkové uznané náklady (rok):
2015 2016 2017 2018 2019 2020
v tis.
182 2484 2484 2484 2484 2370
Počet hlavních výsledků: 5
Počet vedlejších výsledků: 2
Odkaz na projekt v CEP: Centrální evidence projektů v Informačním systému výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací - odkaz na projekt ZDE